Yatanarpon Teleport

Phone Operator Male (4) Posts - Female (4) Posts

- ပညာအရည်အချင်း အနိမ့်ဆုံး (၁၀) တန်းအောင်ဖြစ်ရမည်။
- အသက် ၃၀ နှစ် အောက်ဖြစ်ရမည်။
- Duty Assign (နေ့/ည) ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
- စကားပြော ပြေပြစ်ရမည်။

လစာ - (၁၅၀၀၀၀ိ/)

(ယခု ခေါ်ဆိုသော Phone Operator ရာထူးအတွက် Duty Assign ပေါ်မူတည်၍ အချိန် ပြောင်းလဲမှု ရှိပါသည်။)

ပုံမှန်ရုံးချိန်မှာ နံနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိ၊ (စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်ပါသည်)

စိတ်ဝင်စားပါက hr@teleport.net.mm သို့ Email ပို့၍ လည်းကောင်း အောက်ပါ လိပ်စာသို့ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း ၃၁.၁၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ (ညနေ ၅း၃၀ နာရီ) နောက်ဆုံးထား၍ ရုံးချိန်အတွင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ရတနာပုံတယ်လီပို့အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အမှတ် (၂၅) ၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်များဝင်းအတွင်း၊

လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း ၀၁ ၆၅၂၂၃၃၊ ၀၁၆၅၂၂၇၇

CTO Assistant Male (or) Female (1) Post

- ပညာအရည်အချင်း ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။
- အသက် ၂၂ နှစ် မှ ၂၈ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
- English စကားပြောနိုင်ရမည်။
- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်ရမည်။
- ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ (Word, Excel, Internet & Email)
- Under Pressure တွင် လုပ်နိုင်ရမည်။

စိတ်ဝင်စားပါက hr@teleport.net.mm သို့ Email ပို့၍ လည်းကောင်း အောက်ပါ လိပ်စာသို့ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း ၃၁.၁၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ (ညနေ ၅း၃၀ နာရီ) နောက်ဆုံးထား၍ ရုံးချိန်အတွင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ရတနာပုံတယ်လီပို့အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အမှတ် (၂၅) ၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်များဝင်းအတွင်း၊

လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း ၀၁ ၆၅၂၂၃၃၊ ၀၁၆၅၂၂၇၇

မော်တော်ယာဉ်မှူးဝန်ထမ်းအလိုရှိပါသည်

ရတနာပုံတယ်လီပို့ (ရန်ကုန်) တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် မော်တော်ယာဉ်မှူး အမျိုးသား (၁) ဦးအလိုရှိပါသည်။

-     မော်တော်ယာဉ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်နိုင်သူ /စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူ  ဖြစ်ရမည်။
-    ယာဉ်မောင်းများအား ဦးဆောင်နိုင်သူ/ ကြီးကြပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
-     မော်တော်ယာဉ်မောင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံရှိသူ အနည်းဆုံး (၅) နှစ်ရှိရမည်။
-    AGTI (or) GTC (or) ဘွ့ဲတစ်ခုခု ရရှိရမည်။

လစာ  -   ညှိနှိုင်း
စနေ၊ တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်ပါသည်။
ရုံးချိန် -  နံနက် ၉း၀၀ မှ ညနေ ၅း၃၀ ထိ

စိတ်ဝင်စားပါက hr@teleport.net.mm သို့ Email ပို့၍ လည်းကောင်း အောက်ပါ လိပ်စာသို့ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း ၂၅.၉.၂၀၁၇ ရက်နေ့ (ညနေ ၅း၃၀ နာရီ) နောက်ဆုံးထား၍ ရုံးချိန် အတွင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ရတနာပုံတယ်လီပို့အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၊ အမှတ် (၂၅) ၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်များဝင်းအတွင်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း ၀၁ ၆၅၂၂၃၃၊ ၀၁၆၅၂၂၇၇