Yatanarpon Teleport

ရတနာပံုတယ္လီပို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ ရံုးခြဲမ်ား

ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို သံုးစြဲလ်က္ရွိေသာ Customer မ်ားအား ေက်းဇူးတံု႔ျပန္ေသာ အားျဖင့္ ပိုမုိ ျမန္ဆန္သည့္ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ေျပာင္းလဲ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ 

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက -
ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ဗဟန္းရံုး (၀၁-၄၄၁၆၆၀၀၊၀၁-၄၄၁၆၆၀၁)၊
ပန္းဆိုးတန္းရံုး (၀၁-၃၇၆၂၂၁ ၊ ၀၁-၃၇၅၅၀၇)၊
ေျမနီကုန္းရံုး (၀၁-၂၃၀၆၂၅၃~၅၄)၊ 
တာေမြရံုး (၀၉-၉၆-၄၄၁၆၆၀၃) ၊
SOSC   မႏၱေလး ( ၀၂-၆၄၀၀၁~၅ ) ႏွင့္
မဂၤလာမႏၲေလးရံုး (၀၁၁-၂၀၂၄၅၆၊ ၀၁၁-၂၀၂၄၅၇၊ ၀၂-၂၀၀၀၀၄၀) သို႔ 
ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉:၀၀ နာရီမွ ၅:၃၀ နာရီအတြင္း 
( စေန ၊ တနဂၤေႏြ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္ မ်ားမွ အပ ) ဆက္သြယ္ စံုစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ 
ရတနာပံုတယ္လီပို႔ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္

2600 MHz လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ ေလလံရလဒ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

     ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန သည္ 2600 MHz လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ေလလံအား ေနျပည္ေတာ္ရွိ The Hotel Royal ACE တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔ ၊ နံနက္ (၉:၀၀) နာရီတြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကုမၸဏီ (၉) ခုမွ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကပါသည္။  ပထမေန႔ အစီအစဥ္အား (၁၉:၁၅) နာရီတြင္ ေခတၱရက္နားခဲ့ၿပီး Round (၁၁)  ခုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ေလလံအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ေအာက္တုိဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔ ႏွင့္ (၁၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အဆိုပါ ဟိုတယ္၌ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေအာက္တိုဘာ (၁၉)ရက္ေန႔ (၁၅:၀၀) နာရီတြင္ Round (၃၂) ခုျဖင့္ ေလလံအား ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။ 

   2600 MHz လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ေလလံအား Simultaneous Multiple-Rounds Ascending Auction (SMRA) စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၊ အဆိုပါ ေလလံတြင္ Lot အလိုက္ ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ား စာရင္းမွာ အထက္ပါ စာရင္းအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

   ေဖာ္ျပပါ ေလလံေအာင္ျမင္သူမ်ားအား သက္တမ္း (၁၅) ႏွစ္ရွိသည့္ လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ အသံုးျပဳခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန

ရတနာပံုတယ္လီပို႔ ျမန္ႏွဳန္းျမွင္႔ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈ မၾကာမီ စတင္မည္

ရတနာပံုတယ္လီပို႔အမ်ားႏွင္႔သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္သည္ Fixed Broadband Internet Service ၊

Wireless Broadband Internet Service စသည္႔ ျမန္ႏွဳန္းျမွင္႔ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွ စတင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။